Akadēmija

Digitālo risinājumu var pilnībā izmantot tikai tad, ja lietotāji to spēj lietot. Viņiem jāspēj izprast to nozīmi un lietderību. Tikai tad IT risinājums var būt lietderīgs.

Assecor galvenā uzmanība ir pievērsta zināšanu apmaiņai ilgtspējības jomā: projekta mārketingā tiek uzsvērtas produkta stiprās puses. Ja rodas pamatotas vērtību un kultūras izmaiņas, Assecor vajadzības gadījumā veic apmācību programmu, pamatojoties uz atsevišķiem lietotāju profiliem. Šim nolūkam Assecor izveido atsauces un mācību portālus, kas ļauj apgūt multimediju piedāvājumus.