4 atrašanās vietas

Ar savu atrašanās vietu Berlīnē Assecor ir daļa no dinamiskas digitālās ainas Vācijas galvaspilsētā. Ir arī biroji Stralsundā (Assecor NORDIC GmbH), Rīgā, Latvijā (SIA Assecor BALTIC) un filiāle Nirnbergā. Assecor darbojas tirgos Ziemeļvācijā un Dienvidvācijā, Austrumeiropā un starptautiskā mērogā.
Contents

There are currently no items in this folder.